April 2019

 

 

Måndag 1   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Tisdag 2 S:t Francesco di Paola 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Onsdag 3   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Torsdag 4 S:t Isidor av Sevilla 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Fredag 5 Jesu heliga hjärta, votivmässa 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Lördag 6 Marias obefläckade hjärta, votivmässa 8.45 Trid. Mässa Rönnegatan 1
Söndag 7 FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN –

PASSIONSSÖNDAGEN

11.00 Mässa Rönnekyrkan
Måndag 8   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Tisdag 9   17.30 Mässa Rönnegatan 1 med predikan
Onsdag 10   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Torsdag 11   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Fredag 12   17.30 Mässa Rönnegatan 1
Lördag 13   8.45 Trid. Mässa Rönnegatan 1
Söndag 14 PALMSÖNDAGEN 11.00 Mässa Rönnekyrkan
Måndag 15 Måndag i stilla veckan 18.00 Rönnekyrkan: Mässa med undervisning och tillbedjan
Tisdag 16 Tisdag i stilla veckan 18.00 Rönnekyrkan: Mässa med undervisning och tillbedjan
Onsdag 17 Onsfag i stilla veckan 18.00 Rönnekyrkan: Mässa med undervisning och tillbedjan
Torsdag 18 SKÄRTORSDAGEN 18.00 HELSINGBORG – S:t Clemens

 

Kvällsmässan till åminnelse av Herrens nattvard

Fredag 19 LÅNGFREDAGEN –

HERRENS LIDANDE OCH DÖD

15.00 HELSINGBORG – S:t Clemens

 

Gudtjänst till åminnelse av Herrens lidande

Lördag 20 PÅSKAFTON 21.00 HELSINGBORG – S:t Clemens

 

Påskvakan under den heliga natten

Söndag 21 PÅSKDAGEN –

KRISTI UPPSTÅNDELSE

11.00 Mässa Rönnekyrkan
Måndag 22 ANNANDAG PÅSK 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Tisdag 23 TISDAG I PÅSKOKTAVEN 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Onsdag 24 TISDAG I PÅSKOKTAVEN 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Torsdag 25 TISDAG I PÅSKOKTAVEN 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Fredag 26 TISDAG I PÅSKOKTAVEN 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Lördag 27 TISDAG I PÅSKOKTAVEN 8.45 Trid. Mässa Rönnegatan 1
Söndag 28 VITA SÖNDAGEN

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAGN

11.00 Mässa Rönnekyrkan
Måndag 29 S.t Katarina av Siena 17.30 Mässa Rönnegatan 1
Tisdag 30 S.t Pius V 17.30 Mässa Rönnegatan 1