Trosundervisning

S:t Bernadettes Kapellförsamling

Kapellförsamlingen hälsar barn och ungdomar välkomna till Trosundervisning.
Den sker terminsvis, vår och höst.
För frågor angående Trosundervisningen kontakta Monica Jimheden
(+46) 0739 – 35 19 53 Mailadress: monica@bygdeskraddaren.se


TROSUNDERVISNING VT 2018

för

BARN som ska ta emot/tagit emot 1:a Kommunionen/KONFIRMANDER

SÖNDAGAR – RÖNNEKYRKAN

Kl.10.00-10.45

 

14 januari    Samling-Start

21                  Föräldraträff med F.Grzegorz

26  fredag     Mässa kl.17.30

                      Korsvägen/Tabernaklet genomgång F.Oliver  Kat. Kapellet Rönnegatan1

28                  TROSLÄRA

4 februari     Cross Over F.Oliver   KORSET

11                  Samtal Renate/Troslära Monica

16 fredag      St.Clemens F.Grzegorz Korsvägen/Andakt kl.16.30

18                  Kyrkoplikt

25                  Kyrkoplikt

4 mars          Cross Over F. Grzegorz  BIKT /tillfälle till bikt/

10                  LEKDAG  BOWLING  F.Grzegorz

11                  Sång/ Förbön/1:a Läsning

15 torsdag     Tjejträff

18                  TROSLÄRA

25                  Samtal Renate/Troslära Monica

1 April          Kyrkoplikt

8                    Cross Over F.Grzegorz AVLAT /tillfälle till bikt/

15                  Samtal Renate

21 lördag      KLOSTERBESÖK HOS KARMELITERNA/GLUMSLÖV

                      separat program

22                  Sång/Förbön/1:a läsning

29                  TROSLÄRA

6 maj            F.Grzegorz talar med Laura/Nikola; Förberedelse inför kommande söndag

10                  KRISTI HIMMELFÄRDSDAG

13                  Mässa med 1:a Kommunion för Laura Bui och Nikola Dynarek

19 lördag      MARIA VALLFÄRD – ARILD separat program

20                  Kyrkoplikt

24 torsdag     Tjejträff

27                  Sång/Förbön/1:a läsning

3 juni            Trosavslutning TULLAKROK/HEMBYGDSPARKEN Ä-holm

10                  Föräldraträff med F.Grzegorz


KYRKOPLIKT = Skyldighet för alla katoliker att närvara vid Mässa enl. Katolska Kyrkans stadgar

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Bertha/Sara Fredestad 3-6 år eget schema
Monica Jimheden/Renate Bertha 7-12;13 år

Andreas Bertha/Gillis Jimheden Konfirmander