Trosundervisning

S:t Bernadettes Kapellförsamling

Kapellförsamlingen hälsar barn och ungdomar välkomna till Trosundervisning.
Den sker terminsvis, vår och höst.
För frågor angående Trosundervisningen kontakta Monica Jimheden
(+46) 0739 – 35 19 53 Mailadress: monica@bygdeskraddaren.seKYRKOPLIKT = Skyldighet för alla katoliker att närvara vid Mässa enl. Katolska Kyrkans stadgar

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Bertha/Sara Fredestad 3-6 år eget schema
Monica Jimheden/Renate Bertha 7-12;13 år

Andreas Bertha/Gillis Jimheden Konfirmander