Trosundervisning

S:t Bernadettes Kapellförsamling

Kapellförsamlingen hälsar barn och ungdomar välkomna till Trosundervisning.
Den sker terminsvis, vår och höst.
För frågor angående Trosundervisningen kontakta Monica Jimheden
(+46) 0739 – 35 19 53 Mailadress: monica@bygdeskraddaren.se


TROSUNDERVISNING VT 2019

FÖR

BARN som ska ta emot/tagit emot 1:a KOMMUNION

KONFIRMANDER/eget schema/

SÖNDAGAR – RÖNNEKYRKAN

KL.10.00 – 10.30

ROSENKRANSEN KL.10.30-11.00

 

13 januari    Start för Trosundervisning – REPETITION – TROSLÄRA

17 torsdag     TJEJTRÄFF KL.17-19

20                  Samtal Renate/Troslära Monica

27                  CROSS OVER F.Oliver Ämne: Bibeln

 2 Februari   LEKDAG MED FAMILJEN

 3                   Koret förbereds

10                  Sång

17                  Kyrkoplikt

24                  Kyrkoplikt

2 mars kl.18.00 MÄSSA med FASTEFEST i St.Clemens Församlingshem

3 Mars         Medv. i MÄSSAN Läsningar/Resp.Sång/Halleluja/Förböner

8 fredag       St.Clemens Korsvägen – Mässa F.Grzegorz

10                  Samtal Renate/Troslära Monica

14 mars kl.18.00 MÄSSA med FILMTIME i St.Clemens Församlingshem

17                  TROSLÄRA

24                  CROSS OVER F.Oliver Ämne: Reliker

28 torsdag    FILMTIME FÖR TJEJER St. Clemens Församlingshem

31                  Samtal Renate/Troslära Monica

 7 April         Sång

14                  Kyrkoplikt

19                  LÅNGFREDAGEN

21                  PÅSKDAGEN

 

28                  TROSLÄRA

2 Maj   torsdag     TJEJTRÄFF kl.17-19

5             CROSS OVER F.Oliver Ämne:forts. Maria-litanian

10-11             FLICKTRÄFF MED ÖVERNATTNING – ARILD

12                  Kyrkoplikt

18 lördag      ARILD – MARIA-VALLFÄRD

26                  FÖRÄLDRATRÄFF med Fader Grzegorz

  1:a KOMMUNION med fader Grzegorz  Rönnekyrkan

30 torsdag     KRISTI HIMMELSFÄRD

 2 Juni          TROSAVSLUTNING – TULLAKROK – FÖRSAMLINGSFEST

 

Sommar-PADDEL i Rönneå

…återkommer med info…

 

Det är en skyldighet för alla katoliker

att närvara vid Mässan varje söndag och påbjuden helgdag enl. katolska kyrkans stadgar


 

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Deisling/Sara Fredestad 3-6 år eget schema
Monica Jimheden/Renate Bertha 7-12;13 år

Andreas Bertha/Gillis Jimheden Konfirmander