Trosundervisning

S:t Bernadettes Kapellförsamling

Kapellförsamlingen hälsar barn och ungdomar välkomna till Trosundervisning.
Den sker terminsvis, vår och höst.
För frågor angående Trosundervisningen kontakta Monica Jimheden
(+46) 0739 – 35 19 53 Mailadress: monica@bygdeskraddaren.se


 

TROSUNDERVISNING HT 2019

FÖR

BARN som förbereds/tagit emot 1:a KOMMUNION

KONFIRMANDER

SÖNDAGAR – RÖNNEKYRKAN

KL.9.45 FRAMTAGNING TILL KORET

KL.10.00 – 10.30

ROSENKRANSEN KL.10.30 – 11.00

25 augusti     TERMIN START för Trosundervisning

1 september TROSLÄRA

5 torsdag       HEMBYGDSPARKEN – UPZONE

                      Info kommer…

8                    Förberedelse – Medv. i Mässan (läsningar, resp.psalm, förböner)

15                  TROSLÄRA

22                  Sång

29                  Kyrkoplikt

3 torsdag       TJEJTRÄFF

6 oktober      TROSLÄRA

13                  Renate – Daphné

20                  Sång

25/26             ARILD – FLICKTRÄFF MED ÖVERNATTNING

27                  Kyrkoplikt

3 november  Kyrkoplikt

10                  CROSS OVER med F.Oliver; 

14 torsdag     TJEJTRÄFF

16 lördag      LEKDAG – BANDY – Örkelljunga

17                  Förberedelse – Medv. i Mässan

24                  Sång

1 december  Kyrkolikt

8                    Förberedelse inför St.Nicolaus festen

                      ST.NICOLAUS – SCOUTSTUGAN – SKÄLDERVIKEN

15                  TROSAVSLUTNING

 

Det är en skyldighet för alla katoliker

att närvara vid Mässan varje söndag och påbjuden helgdag enl. katolska kyrkans stadgar.

 

 

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Deisling/Sara Fredestad 3-6år/eget schema/

Renate Bertha/Monica Jimheden 7-12,13år

Gillis Jimheden/ Andreas Bertha  Konfirmander   

www.st-bernadette.se Kapellförsamling