Trosundervisning

S:t Bernadettes Kapellförsamling

Kapellförsamlingen hälsar barn och ungdomar välkomna till Trosundervisning.
Den sker terminsvis, vår och höst.
För frågor angående Trosundervisningen kontakta Monica Jimheden
(+46) 0739 – 35 19 53 Mailadress: monica@bygdeskraddaren.se


Trosundervisning höstterminen 2017

Kl.10.00-10.45

3 September FAMILJETRÄFF med Fader Grzegorz

10                  CROSS OVER med F.Oliver om TABERNAKLET

17                  Samtal Renate/Troslära Monica

24                  Sång + Barn Förbön/Konfirmander 1:a läsn.

1 Oktober     CROSS OVER med F.Oliver om SKYDDSÄNGELN

8                    Samtal Renate/Troslära Monica

15                  TROSLÄRA

20 fredag      Katolska Kapellet Rönnegatan 1

                      Mässa kl.17.30 Korsvägsandakten direkt efter

22                  Sång + Barn Förbön/Konfirmander 1:a läsn.

29                  Kyrkoplikt

5 November Kyrkoplikt

12                  Samtal Renate/Troslära Monica

18 lördag      LEKDAG

19                  TROSLÄRA

26                  CROSS OVER med F.Oliver om MÄSSDELAR praktiska frågor

10 December  TROSLÄRA (St.Nicolaus fest)

10                  FAMILJETRÄFF med Fader Grzegorz 

17                  JULsång + Barn Förbön/Konfirmander 1:a läsn.


KYRKOPLIKT = Skyldighet för alla katoliker att närvara vid Mässa enl. Katolska Kyrkans stadgar

Ängelholms Kateketer

Ann-Cathrin Bertha/Sara Fredestad 3-6 år eget schema
Monica Jimheden/Renate Bertha 7-12;13 år

Andreas Bertha/Gillis Jimheden Konfirmander